ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انواع مختلف پایان نامه ها

#1
از مساله ترین مباحث در نگارش پایان نامـه و رساله دانشبرخي انتخاب روش تحقیق است.


اشکال بیشتر در این زمینه از آنجا ناشی می شود که اتفاق نظر در این زمینه در بین مالک نظران خیلی نیست. تغییراتی که به کار می برند گاه زیاد مفرق است دانشجو را سر در گم می نماید . به ویژه در علوم آدم ی تشتت آراء در بین مالک نظران زیاد است. در عین حال دانشجو با روش ی استادان باید به میزان مطلوبی از توافق بر سرروش برسد بتواند از آن دفاع نماید . بحث کم کیف یا مخلوطی از آن دو اخیرا خیلی باب شده است (بازرگان،1386). واقع امر چنین است که نتایج بررسی ها و تحقیقات نمی توانند کمی یا کیفی صرف باشند، بلکه در هر تحقیقی کم کیف وجود دارد ولی شاید جنبه قوی تر به سمت کمیت و یا کیفیت باشد یا تحقیقی از بخشهای مختلف ی تشکیل شده باشد و هر بخشی از آن از روشی تبعیت نماید . اخیرا پژوهش های چند روشی را آمیخته می نامند (بازرگان، 1386). به نظر من اگر از اصطلاح نحوه ترکیبی (شعبانی ورکی، 1387) یا چند روشی در این مورد استفاده شود مناسب تر به واقعیت نزدیک تر است. اصولا توانایی دانشجو به قدرت علمی وی در این تفکیک یا تلفیقروش ها بسته است.

به هر حال گاهي به وسایل، تکنیک ها قالب های مرجعه که به وسیله آن محقق به مسئله می نگرد و آن را تحلیل می نماید ،روش تحقیق می گویند (بوشا و هارتر، 1980، ص 11). آسان ترین شکلشیوه تحقیق علمی را می توان در نمودار 1-3 دید .

پایان نامه رساله و روش اجرای آن مثل هر پژوهش دیگر می تواند انواع ی داشته باشد (عالی زاده، 1385، مقدمه) که جمله اند از

الف) به لحاظ نتیجه یا هدف:


پژوهش <a class="bbc_url" href="http://moshaveranetehran.net/" title="لینک">پایان نامه</a> یا رساله به لحاظ نتیجه و یا هدف احتمال دارد بنیادی، فرد دی و عملی باشد


ب) به لحاظروش (زمان دار هدف مدار): پژوهش <a class="bbc_url" href="http://moshaveranetehran.net/" title="لینک">پایان نامه</a> به لحاظ روش زمان مدار شاید به تاریخی، پیمایشی و تجربی به شرح زیر تقسیم شود:

تاریخی (قدیم ):


پژوهش تاریخی، آنچه را در قدیم بوده است توصیف می نماید فرآیند آن حاوی ارزیابی ، ثبت، تحلیل و تفسیر رویدادهای قدیم به منظور معرفت وضع موجود تا میزانی برای پیش بینی آینده است.

[تصویر:  thesis.png]

پیمایشی (حال):


پژوهش پیمایشی، آنچه را در حال حاضر هست توصیف می نماید فرآیند آن حاوی توصیف، ثبت، تحلیل و تفسیر شرایط است. این کار مستلزم گونه ای مقایسه یا تحقيق است در آن سعی می شود تا ارتباطات بین متغییرهای دست کاری نشده بیان شود. پژوهش پیمایشی که با پرسش سروکار دارد عمدتا از طریق جامعه و نمونه، اطلاعات مربوط به وقت حال را تولید و ساخت و از نقد آن ها نتیجه گیری می نماید . پژوهش همبستگی و پس رویدادی (علّی) و نقد محتوا نیز می تواند در این بخش دسته بندی شود. پژوهش همبستگی، از جهاتی به پژوهش تجربی (آزمایش ی) نیز مربوط می شود زیرا میزان همبستگی مورد تست قرار می گیرد

تجربی (آینده):


پژوهش تجربی به توصیف نتیجه، تفسیر متغییرهای خاص و دقیقا کنترل شده می پردازد. در این نوع پژوهش رابطه بین متغییرها باید روشن شود دست کاری متغییرها به روش ای سنجیده دقیق بایستی انجام گیرد. در این نوع پژوهش متغییرها حذف یا کنترل می شوند تا نتیجه، مشاهده شود. در اینجا متغییرهای مستقل و وابسته باید از یکدیگر کاملا تفکیک شوند. از آنجا که پژوهش تجربی به ویژه در امور مادی و فیزیکی صورت می گیرد، در واقع به نوعی مربوط به حال و آینده می شود. آزمونهای تجربی در علوم آدم ی هم تا مدتی که شرایط باقی باشد، نتایج آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. اما در پژوهش های کیفی یا ترکیبی که از تکنیک های خاصی چون دلفی یا سناریو استفاده می شود، برای پیش بینی های آینده مفید است (فلیک،1387؛ شعبانی ورکی،1387).


پژوهش پایان نامه به لحاظروش هدف مدار شاید به توصیفی، تطبیقی ارزشیابی تقسیم شود.

ج) پایان نامـه رساله به لحاظ ماهیت و موضوع مورد مطالعه:

<a class="bbc_url" href="http://moshaveranetehran.net/" title="لینک">انجام پایان نامه</a> و رسله به لحاظ ماهیت مساله می تواند به موردی (ژرفانگر) و عام (پهنانگر) تقسیم شود. در مطالعه موردی، نتیجه قابل تعمیم نیست بیشتر در پژوهش های تاریخی و پیمایشی مصداق دارد.

د) پایان نامه رساله به لحاظ محیط پژوهش:


پایان نامه و رساله از جهت محیطی که در آن پژوهش انجام می شود شاید به کتابخانه ای، آزمایش گاهی میدانی (محیط باز) تقسیم شود.

ه) پایان نامه به لحاظ شخص پژوهشگر:

<a class="bbc_url" href="http://moshaveranetehran.net/" title="لینک">انجام پایان نامه</a> و رساله به لحاظ شخص پژوهشگر شاید به ناظر صرف یا مشارکت کننده تقسیم شود.


تقسیمات دیگری می توان قائل شد که در کتاب هایآموزش تحقیق موجود است. جدول 1-3 (کومار، 1374) گویای بخشی از آن است.

پاسخپرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان

فارسی سازی توسط Mypgr.ir قدرت گرفته از Forum software by © MyBB 1.8.21 Theme © iAndrew 2016
Template translator and editor MISTER